Tolkmicko w obiektywie

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi I

Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działanie 1.1

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

 

 

Gmina Tolkmicko otrzymała grant w wysokości 59 886,07 zł w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Dofinansowanie projektu wynosi 100% a jego celem jest wsparcie realizacji podstawy programowej w formie nauki zdalnej poprzez zapewnienie dostępu do sprzętu dla najbardziej potrzebujących uczniów.

Za otrzymane środki zakupiono 21 laptopów z oprogramowaniem Office w wersji edukacyjnej oraz oprogramowaniem antywirusowym z 2- letnią licencją, sprzęt został podzielony pomiędzy trzy szkoły:

 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tolkmicku – 8 laptopów

Szkoła Podstawowa im. 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowejw Pogrodziu – 7 laptopów

Szkoła Podstawowa w Łęczu im. Morskiego Oddziału Straży Granicznej – 6 laptopów

 

W przyszłości laptopy będą przeznaczone do wykorzystania w pracowniach informatycznych poszczególnych szkół.

 

Odsłony: 205 Utworzono: 21 kwiecień 2020
Tagged Under

Usługi Publiczne

Tolkmicko Port On-line

Aktualna temperatura

12.31 °C

Data pomiaru:
Sep 22 09:34:03

Kontakt i Informacje na stronę:

tel: 55 231 61 21 (w.46).
tel: 55 612 91 71
tel: 55 230 46 82
fax: 55 231 61 27
Deklaracja Dostępności