Tolkmicko w obiektywie

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA TOLKMICKO

82-340 Tolkmicko

ul. Plac Wolności 3,

ZAPYTANIE OFERTOWE

o zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 zł

na Opracowanie projektu zmiennego posiadanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla obiektów: oczyszczalni ścieków przy ul. Do Wałów w Tolkmicku w zakresie przebudowy oczyszczalni ścieków wraz z obiektami gospodarki osadem nadmiernym oraz przebudowy przepompowni ścieków przy ul. Morskiej w Tolkmicku, wraz z uzyskaniem wymaganymi prawem: sprawdzeń, uzgodnień, pozwoleń na budowę/zgłoszeń dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja układu technologicznego oczyszczalni ścieków z zakresie zmniejszenia energochłonności - produkcji energii elektrycznej i cieplnej z biogazu na potrzeby własne dla zadań: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z obiektami gospodarki osadem nadmiernym i budową bioelektrowni oraz Przebudowa przepompowni ścieków"

Numer sprawy: PFU.271.3.1.2021

ZATWIERDZAM:

/-/ Magdalena Dalman

- Burmistrz Tolkmicka

Tolkmicko, 19 lutego 2021 roku

 

 

 

Odsłony: 370 Utworzono: 19 luty 2021
Tagged Under

Usługi Publiczne

Tolkmicko Port On-line

Aktualna temperatura

23.44 °C

Data pomiaru:
Jul 24 14:08:03

Kontakt i Informacje na stronę:

tel: 55 231 61 21 (w.46).
tel: 55 612 91 71
tel: 55 230 46 82
fax: 55 231 61 27
Deklaracja Dostępności