Tolkmicko w obiektywie

 

 

DOFINANSOWANIE DROGI GMINNEJ Z PROGRAMU PROW 2014-2020
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

Gmina Tolkmicko podpisała umowę o przyznaniu pomocy finansowej na operacje typu " Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zostanie zrealizowany projekt drogowy w Gminie Tolkmicko pn. "Przebudowa ul. Jagiellońskiej w Tolkmicku"
Całkowita wartość projektu wynosi 847 070,64 zł w tym dofinansowanie ze środków "EFRROW" 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji co stanowi kwotę 518 202 zł.

Odsłony: 1120 Utworzono: 18 listopad 2019
Tagged Under

Usługi Publiczne

Tolkmicko Port On-line

Aktualna temperatura

20.44 °C

Data pomiaru:
Jul 24 07:14:04

Kontakt i Informacje na stronę:

tel: 55 231 61 21 (w.46).
tel: 55 612 91 71
tel: 55 230 46 82
fax: 55 231 61 27
Deklaracja Dostępności