Tolkmicko w obiektywie

Ogłoszenia

Aktualny rozkład autobusów w PDF

 

 

 

Odsłony: 549 Utworzono: 19 czerwiec 2020

INFORMACJA

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Tolkmicku informuje, ze zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (dz. U. z 2020 r., poz 713) w dniu 10 czerwca 2020 roku przedstawiła Raport o stanie Gminy (wcześniejszą datą był 31 maja, lecz na podstawie art. 15zzzzzz ustawy z dnia 2.03.2020 termin został wydłużony o 60 dni). Raport został opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Raport o stanie Gminy Tolkmicko”. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej w Tolkmicku
i funduszu sołeckiego. Rada Miejska w Tolkmicku nie określa w drodze uchwały szczegółowych wymogów dotyczących raportu.

Rada Miejska w Tolkmicku rozpatrzy raport podczas sesji w dniu 25 czerwca 2020 roku. W debacie nad raportem o stanie Gminy Radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie mogą wziąć udział również mieszkańcy Gminy Tolkmicko. Osoba, która chciałaby zabrać głos w debacie, ma obowiązek złożyć
do Przewodniczącej Rady zgłoszenie z poparciem co najmniej 20 osób (druk zgłoszenia w załączeniu).


Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie Gminy.

Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców, mogących zabrać głos
w debacie, wynosi 15. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Rada Miejska w Tolkmicku przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Tolkmicka wotum zaufania. Uchwałę o udzielenie Burmistrzowi wotum zaufania Rada Miejska W Tolkmicku podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

Odsłony: 378 Utworzono: 19 czerwiec 2020

Odsłony: 446 Utworzono: 17 czerwiec 2020

W załączeniu komunikat  - czytaj

Odsłony: 428 Utworzono: 29 maj 2020

Odsłony: 380 Utworzono: 17 czerwiec 2020

Od 25.05.2020 otworzyliśmy kasę w Urzędzie Miasta i Gminy Tolkmicko.

Na  czas panowania COVID-19 kasa urzędu została przeniesiona na parter budynku do holu głównego.

Uwaga ! Przyjmujemy płatności tylko i wyłącznie kartą elektroniczną.

Odsłony: 428 Utworzono: 26 maj 2020

Odsłony: 418 Utworzono: 17 czerwiec 2020

Informujemy, że 15 maja ruszyła nowa odsłona programu „Czyste Powietrze”, w której dokonano znaczącego uproszczenia procedur uzyskiwania dotacji na wymianę przestarzałych kotłów oraz ocieplenie domów. W ramach odbiurokratyzowania programu sporo uwagi poświęcono m.in. zmianie formularza wniosku o dofinansowanie, tak aby jego wypełnienie zajmowało możliwie najmniej czasu i wymagało złożenia jedynie niezbędnych załączników.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku i na stronie internetowej: www.wfosigw.olsztyn.pl

 

Odsłony: 1400 Utworzono: 20 maj 2020

Wizualizacja wyborów, listy kandydatów i kandydaci, wyszukiwarka obwodów głosowania (granice)

https://wybory.gov.pl

 

Odsłony: 501 Utworzono: 16 czerwiec 2020

Ruch na trasie Pogrodzie - Frombork został przywrócony wg dotychczasowej tymczasowej organizacji ruchu na czas robót.

 

Odsłony: 469 Utworzono: 16 maj 2020

Sprawdz ulotkę tutaj

Odsłony: 418 Utworzono: 09 czerwiec 2020

Z dniem 25 maja 2020 r. Powiat Elbląski wznawia przewozy autobusowe użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej:

U280410 Tolkmicko – Chojnowo – Pogrodzie – Wodynia – Pogrodzie – Brzezina – Rychnowy – Huta Żuławska – Pogrodzie – Chojnowo – Tolkmicko

 

Emilia Bielaszewska

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Odsłony: 438 Utworzono: 15 maj 2020

Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc


Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR
o dotację na swoją działalność.  Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca  2020 r. i potrwa
do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych Agencji.


By sięgnąć po wsparcie z ARiMR, które jest finansowane z budżetu państwa, koło musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Teraz figuruje w nim 9124 organizacji tego typu. Najwięcej w województwach wielkopolskim – 1380 kół, lubelskim - 1182 i mazowieckim - 1173. Wysokość pomocy dla koła uzależniona jest od liczby jego członków. I wynosi: 3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków
i 5 tys. zł  – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób. Koła gospodyń wiejskich, które chcą działać w oparciu o ustawę nadającą im osobowość prawną, umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej i dostęp do państwowych dotacji, mogą powstawać nie tylko na wsiach. Mogą być tworzone również w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast.

–  Z roku na rok program wsparcia dla KGW cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co potwierdza wzrost liczby kół, które wnioskują o pomoc.  W 2018 r. ze wsparcia skorzystało ponad 4,8 tys. kół, które otrzymały łącznie ok. 16,3 mln zł.  Rok później pomoc w kwocie 29,7 mln zł trafiła już do blisko 8,6 tys. kół.  - Cieszę się, że ARiMR może współpracować z kołami gospodyń wiejskich, które odgrywają ważną rolę w aktywizowaniu lokalnych społeczności, integrowaniu mieszkańców, budowaniu wspólnoty,
jak i kultywowaniu polskich tradycji  – mówi Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.    

Szczegółowe informacje można otrzymać w placówkach ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii
800 380 084 oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Odsłony: 409 Utworzono: 08 czerwiec 2020

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 7 maja 2020 roku


Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.

 

Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

 

Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym:

wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców;

nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych;

lokale wyborcze pozostaną zamknięte.

 

Państwowa Komisja Wyborcza w składzie:

Przewodniczący Sylwester Marciniak

Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Cieślak

Zastępca Przewodniczącego Wojciech Sych

 

Członkowie:

Ryszard Balicki

Liwiusz Laska

Dariusz Lasocki

Maciej Miłosz

Arkadiusz Pikulik

Konrad Składowski

 

 

Odsłony: 426 Utworzono: 08 maj 2020

Usługi Publiczne

Tolkmicko Port On-line

Aktualna temperatura

20.75 °C

Data pomiaru:
Jul 24 07:44:03

Kontakt i Informacje na stronę:

tel: 55 231 61 21 (w.46).
tel: 55 612 91 71
tel: 55 230 46 82
fax: 55 231 61 27
Deklaracja Dostępności