Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8.

 Choroba wystąpiła dotychczas u ptaków dzikich lub/i u drobiu w Polsce, Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Holandii, Austrii, Bułgarii, w Niemczech oraz na Węgrzech.

 Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

 1. Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane;

 2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

 3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób.

 Hodowco !!!

 Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

 Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu:

 Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa - tutaj

 Ulotka informacyjna - tutaj

 

 

Odsłony: 3646 Utworzono: 27 grudzień 2016
Tagged Under

Kontakt i Informacje na stronę:

tel: 55 231 61 21 (w.46).
tel: 55 230 46 82
tel: 55 612 91 71
tel: 55 612 91 72
tel: 55 612 91 73
PLUS: 661 777 125
fax: 55 231 61 27