Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności stosowania przepisów zawartych w obowiązującym od dnia 28 grudnia 2016 r. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091).

 

W ostatnim czasie w kraju wykryto szereg ognisk ptasiej grypy, w których potwierdzono obecność wirusa o wysokiej zjadliwości HPAI) podtypu H5N8. Wystąpienie tego wirusa pod Gietrzwałdem jest 35 ogniskiem tej choroby w Polsce i pierwszym w naszym województwie.

 

Obecnie wykryty wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw.

 

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji:

 

  1. zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich zwierząt;

  2. nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

  3. nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;

  4. stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

  5. stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;

  6. przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

 

 

 

Za brak stosowania zasad bioasekuracji mogą być nakładane kary administracyjne.

 

Odsłony: 2092 Utworzono: 17 luty 2017
Tagged Under

Kontakt i Informacje na stronę:

tel: 55 231 61 21 (w.46).
tel: 55 230 46 82
tel: 55 612 91 71
tel: 55 612 91 72
tel: 55 612 91 73
PLUS: 661 777 125
fax: 55 231 61 27