Organizacje Pozarządowe

Organizacje Pozarządowe


Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.

Data publikacji: 2022-06-15, 8:02

Przejdź do aktualności

Wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. - wyniki konkursu

Wyniki konkursu na zajęcia karate, piłkarskie i żeglarskie

Data publikacji: 2022-02-23, 8:02

Przejdź do aktualności

Obowiązki stowarzyszeń i fundacji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansow

Od 31 października 2021 r. został rozszerzony katalog podmiotów, które są zobowiązane do dokonywania wpisów do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – został on rozszerzony między innymi o spółdzielnie, spółdzielnie europejskie, stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz fundacje.

Data publikacji: 2022-01-27, 13:49

Przejdź do aktualności

Zarządzenie Nr 59/2021 Burmistrza Tolkmicka z dnia 2 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 59/2021 Burmistrza Tolkmicka z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 56/2021 Burmistrza Tolkmicka z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 20

Przejdź do artykułu

Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Warmii i Mazur