Tolkmicko w obiektywie

Ogłoszenia

KOMUNIKAT NR  1
z dnia 19.07.2021  r.


DLA MIESZKANCOW MIEJSCOWOSCI :
Tolkmicko, Janówek, Kadyny, Kikoły, Nowinka


Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu informuje, ze w badaniach jakości wody z dnia 15.07,2021 r. z wodociągu sieciowego w Tolkmicku, zaopatrującego miejscowości: Tolkmicko, Janówek, Kadyny, Kikoły, Nowinka w gminie Tolkmicko  powiecie elbląskim stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 42 jtkl10Oml w SUW w wodzie uzdatnionej, a także na sieci wodociągu w Tolkmicku przy ul. Szpitalnej 6 w przedszkolu w ilości 31 itkl1O0ml, co nie odpowiada wymaganiom określonym w załączniku Nr 1 w części C tabeli 1lp. 1 rozpożądzenla Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z2017 r,, poz.2294).

Woda NIEPRZYDATNA do spożycia

Wykrycie obecności bakterii z grupy coli w wodzie wodociągowej pochodzącej z ujęć podziemnych może wskazywać, ze ujęcie może być podatne na zanieczyszczenie mikrobiologiczne Bakterie grupy coli nie powinny występować w dostarczanej konsumentom wodzie. Długotrwale utrzymujące się zanieczyszczenie wody pitnej bakteriami grupy coli może w konsekwencji przyczyniać się do negntywnych skutków zdrowotnych dla konsumenta. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w ww. rozporządzeniu.


Uwaga: Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

 

 

 

 

 

 

Tolkmicko, 19.07.2021r

 

 

 

UWAGA!

mieszkańcy Tolkmicka, Kadyn, Janówka, Nowinka, Kikoły

 

W dniu 15.07.2021r Sanepid przeprowadził okresową kontrolę wody ujęcia
w Tolkmicku, poprzez pobranie próbek na Stacji Uzdatniania Wody i Przedszkolu w Tolkmicku.

W dniu dzisiejszym tj.19.07.2021r otrzymaliśmy telefoniczną informację od służb Sanepid, o obecności bakterii coli w pobranych próbkach.

W związku z powyższym do czasu wyjaśnienia sprawy, prosimy
o powstrzymanie się spożywania wody w jakiejkolwiek postaci z ujęcia
w Tolkmicku. Jednocześnie ZGWŚ podejmuje natychmiastowe działania w celu przywrócenia akceptowalnej, zgodnej z przyjętymi normami jakości wody.

Z uwagi na krótki czas reakcji, mieszkańcy miejscowości będą zaopatrzeni
w miarę możliwości w wodę butelkową przez służby ZGWŚ począwszy od 19.07.2021r do czasu unormowania sytuacji.

Dalszych informacji o sytuacji j/w będziemy udzielać na bieżąco.

W załączeniu komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsłony: 250 Utworzono: 19 lipiec 2021

Szanowni Państwo,uprzejmie informujmy, że w związku z organizacją zawodów sportowych Garmin Iron Triathlon Elbląg, w niedzielę 18.07.2021, w godzinach 08:00-15:30 wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.

W związku z etapem kolarskim z ruchu wyłączone będą ulice – Orla, Studzienna, Stawidłowa, Radomska, Trasa Unii Europejskiej, Mazurska (zachodnia nitka biegnąca od strony Browaru) oraz droga wojewódzka 503 aż do Kamionka Wielkiego.

Mieszkańcy tych ulic, a także ulic do nich przyległych (Dolna, Pływacka, Elektryczna) oraz Rubna i Jagodna w godzinach 08:00-14:00 trwania imprezy nie będą mieli możliwości wyjazdu na drogę wojewódzką 503. 

Podróżujący od strony Gdańska, będą kierowani objazdem przez ul. Nowodworską.

Dla kierowców planujących poruszanie się w kierunku Suchacza, Kadyn oraz Tolkmicka przygotowany zostanie objazd przez Łęcze.

Mieszkańcy Nowakowa, Batorowa oraz Cieplic proszeni są o poruszanie się w kierunku Elbląga drogą przez Kępe Rybacką, Bielnik Drugi oraz Kazimierzowo.

W związku z etapem biegowym utrudnienia wystąpią w rejonie Starego Miasta. Z ruchu wyłączone będą również ulice – Studzienna, Stawidłowa, Radomska, Trasa Unii Europejskiej, Ofiar Sprawy Elbląskiej, Bożego Ciała, Niska, Browarna, a także ulic do nich przyległych (Dolna, Pływacka). Na ul. Jaśminowej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy.

Szczegółowa mapka zawodów znajduje się w linku - https://tiny.pl/9qn4n

Przepraszamy za utrudnienia i zachęcamy do kibicowania

Piotr Matkiewicz

mobile: +48 793-233-673

LABOSPORT Polska sp. z o.o.

ul. Browarna 86-87

82-300 Elbląg

NIP 5783116536

REGON 360937446

KRS 0000543585

BANK: PKO BP 13 1020 1752 0000 0702 0184 8787

www.labosport.pl

www.facebook.com/labosport

 

 

Odsłony: 68 Utworzono: 15 lipiec 2021

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku zaprasza na spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Tolkmicko dotyczące Programu „Czyste powietrze”, które odbędzie się dnia 7 lipca 2021 r.
o godzinie 16.30 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Tolkmicku przy
ul. Świętojańskiej 1.

 

Odsłony: 91 Utworzono: 05 lipiec 2021

W dniu dzisiejszym tj.21.06.2021(poniedziałek) występują problemy z połączeniami telefonicznymi do Urzędu.

Pracujemy na usunięciem usterki.

 

Odsłony: 81 Utworzono: 21 czerwiec 2021

Oferta w wersji pdf

Odsłony: 65 Utworzono: 05 lipiec 2021

Gmina Tolkmicko informuje o toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn."BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W POGRODZIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU"

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/779ed802-bdeb-4f6b-b3ce-ea848249d76c

Odsłony: 102 Utworzono: 21 czerwiec 2021

 

Od 1 lipca każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy, Dla nowo powstałych budynków  ermin ten będzie wynosił 14 dni.

 

Informator dla właściciela/zarządcy 

Odsłony: 81 Utworzono: 02 lipiec 2021

Straż Graniczna informuje i przypomina, że od dnia 22 czerwca 2021 roku na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 21 maja 2021 roku w sprawie stref zamkniętych na morskich wodach wewnętrznych oraz na morzu terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2021 poz.1030) na obszarze ok. 600 m od oznakowanej granicy państwa z Federacją Rosyjską zostaje utworzona strefa S- 9- na stałe zamknięta dla żeglugi i rybołówstwa. Oznacza to zakaz wpływania i aktywności żeglugowej/ wodnej w każdej formie i na jakimkolwiek środku pływającym, w tym nawet na kajaku czy rowerze wodnym. Naruszenie zakazu może skutkować nałożeniem na sprawcę mandatu karnego a nawet skierowaniem przez Straż Graniczną sprawy do sądu.

Dopuszcza się jednak możliwość czasowego przejścia jednostki pływającej przez strefę zamkniętą dla podmiotów wymienionych w § 5 ust. 1 cytowanego rozporządzenia, pod warunkiem uzyskania zgody Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej. W celu uzyskania takiej zgody należy kontaktować się z całodobową służbą dyżurną, tel. 58 524 20 11 lub 58 524 20 12. Uprawnionymi do jej uzyskania są  jednostki polskich służb państwowych wykonujące zadania służbowe (m. in. Straż Graniczna, Policja, KAS, wojsko, ratownictwo morskie). Natomiast zamiar przekroczenia granicy należy zgłaszać Placówkom Straży Granicznej  w Elblągu (tel. 55 237 64 00), Krynicy Morskiej (tel. 55 246 85 05) lub funkcjonariuszom jednostki pływającej (tel. 58 522 83 80, 721 961 632).

UWAGA: żegluga międzynarodowa odbywa się na dotychczasowych zasadach.

 

Odsłony: 88 Utworzono: 21 czerwiec 2021

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XII edycji Targów TSW 2022, które odbędą się w dniach 12–13 stycznia 2022 roku w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie.

 

To wyjątkowa edycja, organizowana po dwuletniej przerwie, dlatego tym bardziej cieszymy się na spotkanie z Państwem. Targi będą znakomitą okazją, by ogrodnicy nawiązali kontakt z producentami i dystrybutorami maszyn, środków ochrony roślin, nawozów, dostawcami środków do produkcji oraz usług.

 

Targom tradycyjnie towarzyszyć będą liczne konferencje, podczas których będzie można zapoznać się m.in. z najnowszymi trendami w:

  • sadownictwie,

  • produkcji truskawek,

  • warzywnictwie,

  • uprawach pod osłonami,

  • przetwórstwie owoców i warzyw (nowość),

  • ogrodnictwie ekologicznym i zrównoważonym.

 

Wśród prelegentów będą zarówno polscy, jak i zagraniczni specjaliści, naukowcy oraz praktycy. Dla zwiedzających przygotowaliśmy darmowy parking oraz dofinansowanie grup zorganizowanych.

 

Więcej informacji na temat targów oraz warunków uczestnictwa w imprezie znajduje się na stronie internetowej: www.tsw.pl.

 

Do zobaczenia!

Zespół TSW

Odsłony: 66 Utworzono: 02 lipiec 2021

W dniu 14 czerwca 2021r. (poniedziałek) Urząd Stanu Cywilnego w Tolkmicku będzie czynny w godzinach: od 7.00 do 9.00 oraz od 13.15 do 16.15.

Odsłony: 167 Utworzono: 10 czerwiec 2021

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 09:00 dnia 02.07.2021 do godz. 08:00 dnia 03.07.2021

Obszar: Województwo warmińsko-mazurskie

Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, przewiduje się wzrosty stanu wody w rzekach do strefy wody wysokiej, z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia.

Odsłony: 60 Utworzono: 02 lipiec 2021

Główny post na facebooku, pod którym będzie można umieszczać zdjęcia pojawi się już w poniedziałek 7 czerwca 

Odsłony: 181 Utworzono: 02 czerwiec 2021

Uproszczona oferta realizacji zadania Wspieranie działalności Młodzieżowych Pożarniczych działających przy gminnych jednostkach OSP

 

images/2021/zam_publiczne/Uproszczona_oferta_realizacji_zadania_Wspieranie_dziaalnoci_Modziezowych_Poarniczych_dziaajcych_przy_gminnych_jednostkach_OSP.pdf

Odsłony: 85 Utworzono: 24 czerwiec 2021

Odsłony: 208 Utworzono: 02 czerwiec 2021

Usługi Publiczne

Tolkmicko Port On-line

Aktualna temperatura

20.25 °C

Data pomiaru:
Jul 24 07:00:04

Kontakt i Informacje na stronę:

tel: 55 231 61 21 (w.46).
tel: 55 612 91 71
tel: 55 230 46 82
fax: 55 231 61 27
Deklaracja Dostępności