Tolkmicko w obiektywie

Ogłoszenia

Odsłony: 862 Utworzono: 03 czerwiec 2019

Odsłony: 775 Utworzono: 03 czerwiec 2019

Dotacje w wysokości do 90%

WYMIANA I INSTALACJA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH

Wnioski do programu „Czyste Powietrze”

 

Burmistrz Tolkmicka oraz Fundacja GlobalECO zapraszają na spotkanie informacyjne.

Program „Czyste powietrze” realizowany jest przez Ministerstwo Środowiska przy współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Istnieje możliwość uzyskania dotacji oraz preferencyjnej pożyczki na sfinansowanie wkładu własnego i na instalacje OZE (fotowoltaika, kolektory słoneczne).

 

Możesz wykonać inwestycję bez udziału środków własnych!

 

Miejsce spotkania:

Środa, 08.05.2019r.

Godzina 17.00 – Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku

 

 

Odsłony: 1348 Utworzono: 29 kwiecień 2019

Czytaj

Odsłony: 970 Utworzono: 24 kwiecień 2019

Czytaj

Odsłony: 799 Utworzono: 17 maj 2019

Czytaj

Odsłony: 747 Utworzono: 24 kwiecień 2019

INFORMACJA
INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 25.05.2019R. (sobota)
W GODZINACH: 930-1230 ULICAMI TOLKMICKA
ODBĘDZIE SIĘ IV BIEG LANZANII, CO MOŻE SPOWODOWAĆ UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM.
Dotyczy ulic: Plac Wolności, Świętojańska Kościelna, Szkolna, Morska.
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.
ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZAWODACH
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZIEMI TOLKMICKIEJ LANZANIA

 

Odsłony: 748 Utworzono: 17 maj 2019

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

 
Z przyczyn technicznych i organizacyjnych
w związku ze Świętem Pracy odbiór odpadów zebranych w sposób selektywny przypadający na wtorek 30.04.2019r. (metale i tworzywa sztuczne, papier i szkło) odbędzie się dzień wcześniej tj. w poniedziałek 29.04.2019r.
 
Przypadający na dzień 03.05.2019r. odbiór odpadów niesegregowanych z miejscowości: Bogdaniec, Janówek, Kadyny, Kamionek Wielki, Kikoły, Nabrzeże, Pęklewo, Połoniny, Rangóry, Suchacz, Wysoki Bór, Ostrogóra odbędzie się dzień później tj. w sobotę 04.05.2019r.
Odsłony: 686 Utworzono: 24 kwiecień 2019

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU W ROKU 2019

Wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja 2019 r. za pomocą aplikacji eWniosekPLUS dostępnej na stronie www.arimr.gov.pl.

Wniosek o przyznanie płatności może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 10 czerwca 2019 r. Za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2019 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

TERMIN SKŁADANIA ZMIANY DO WNIOSKU

Zmiany do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich (z wyłączeniem płatności związanych do zwierząt) i płatności niezwiązanej do tytoniu można składać do dnia 31 maja 2019 r.  

Ostateczny termin składania zmian do wniosku upływa 10 czerwca 2019 r.

Złożenie zmiany do wniosku po 31 maja 2019 r. skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Zmiany do wniosku oraz uzupełnienie braków, w tym złożenie załączników, składa się na formularzu wniosku z zaznaczonym celem złożenia: Zmiana do wniosku. Uzupełnienie braku we wniosku do dnia 31 maja 2019 r. nie skutkuje zmniejszeniem należnych płatności. Uzupełnienie braków we wniosku od dnia 1 czerwca do dnia 10 czerwca 2019 r. skutkuje zmniejszeniem płatności w zakresie, którego dotyczą składane uzupełnienia.

Wniosek rozpatrywany jest jedynie w zakresie, w jakim został on prawidłowo wypełniony i złożony w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r. oraz na podstawie dołączonych do niego prawidłowych dokumentów.

Braki we wniosku oraz na załącznikach, uzupełnione po dniu 10 czerwca 2019 r., nie są uwzględniane w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie przyznania płatności.

Zmiana do wniosku o przyznanie płatności może polegać na dodaniu nowych działek ewidencyjnych lub działek rolnych (wraz z wymaganymi dla nich załącznikami) do uprzednio złożonego wniosku o przyznanie danej płatności. Zmiana do złożonego wniosku o przyznanie płatności może polegać także na zmniejszeniu zadeklarowanych wcześniej powierzchni działek rolnych.

Do celów płatności za zazielenienie można dokonać, w należycie uzasadnionych okolicznościach, zmiany odnośnie wykorzystania działek rolnych, o ile nie stawia to rolnika w korzystniejszej sytuacji w porównaniu do sytuacji wynikającej z wypełnienia obowiązków w zakresie zazielenienia na podstawie wniosku pierwotnego. Zmiany mogą być wprowadzane w trakcie trwania okresu wegetacyjnego w odniesieniu do zadeklarowanych działek rolnych w zakresie rodzaju uprawy bądź jej położenia. Do zmiany do wniosku o przyznanie płatności za zazielenienie rolnik powinien dołączyć oświadczenie o okolicznościach dokonania zmiany we wniosku o przyznaniu płatności za zazielenienie.

Jeżeli wnioskodawca nie może zrealizować praktyki zazielenienia w zakresie utrzymania obszarów proekologicznych (EFA), wówczas może w każdym momencie dokonać zmiany elementu proekologicznego. Zmiany elementów proekologicznych są możliwe przy spełnieniu następujących warunków: wyłącznie do wysokości odsetka powierzchni zadeklarowanej jako EFA we wniosku o przyznanie płatności na 2019 r. (np. jeśli beneficjent zadeklarował 4,5% obszarów EFA, zmiana jest możliwa do osiągnięcia 4,5%); tylko w ramach działek będących w posiadaniu wnioskodawcy, zadeklarowanych przez niego we wniosku o przyznanie płatności na rok 2019; zmiana może być dokonywana w zakresie wszystkich rodzajów elementów EFA.

Odsłony: 872 Utworzono: 30 kwiecień 2019

Odsłony: 799 Utworzono: 17 kwiecień 2019

Dla historii polskiej flagi rok 2019 jest wyjątkowy. 2 maja obchodzimy 15-lecie uchwalenia Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, a 1 sierpnia setną rocznicę uchwalenia przez Sejm Ustawodawczy niepodległej Polski ustawy o godle i barwach Rzeczypospolitej Polskiej. To nie jedyne rocznice, które na stałe wpisały się w historię Polski. 1 maja będziemy obchodzić 15. rocznicę wstąpienia do Unii Europejskiej, a dwa dni później Święto Konstytucji 3 maja. Warto uczcić te trzy majowe świąteczne dni wywieszając polską flagę.

Biuro Programu „Niepodległa” przygotowało spot zapraszający wszystkich Polaków do wywieszenia polskiej flagi pt. „Niepodległa – moja flaga”. 


https://tiny.pl/tr91l

 

 

 

Odsłony: 754 Utworzono: 30 kwiecień 2019
W dniu 19 kwietnia 2019 r. (Wielki Piątek) Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko będzie pracować w skróconym czasie tj. do godziny 13:00.
Mieszkańców i wszystkich zainteresowanych przepraszamy za utrudnienia i prosimy przy planowaniu wizyty w urzędzie o uwzględnienie powyższego faktu.

 

 

 

B U R M I S T R Z
dr Magdalena Beata Dalman

 

Odsłony: 753 Utworzono: 17 kwiecień 2019

Podkategorie

Usługi Publiczne

Tolkmicko Port On-line

Aktualna temperatura

20.81 °C

Data pomiaru:
Jul 03 15:14:04

Kontakt i Informacje na stronę:

tel: 55 231 61 21 (w.46).
tel: 55 230 46 82
tel: 55 612 91 71
tel: 55 612 91 72
tel: 55 612 91 73
PLUS: 661 777 125
fax: 55 231 61 27