Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Warmii i Mazur