Ilość wyświetleń: 1662

Polski Ład


Odsłuchaj

Powrót

Budowa ecomariny w Tolkmicku wraz z zapleczem socjalnym, edukacyjno-hotelowym oraz rekreacyjnym

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z obiektami gospodarki osadem nadmiernym. Przebudowa przepompowni ścieków. Etap I: Część mechaniczna


Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Warmii i Mazur