Data publikacji: 2022-06-24, 9:29

Ilość wyświetleń: 4563

Harmonogram Wywozu Odpadów z Terenu Miasta i Gminy Tolkmicko


Odsłuchaj

Powrót

Harmonogram Wywozu Odpadów z Terenu Miasta i Gminy Tolkmicko 

Niesegregowane zmieszane odpady komunalne kod 200301

Wywóz raz w tygodniu

Tereny Miasta i Gminy Tolkmicko

• Bogdaniec, Janówek, Kadyny , Kamionek Wielki, Kikoły, Nadbrzeże, Pęklewo, Połoniny, Rangóry, Suchacz, Wysoki Bór ,Ostrogóra - Wywóz w każdy Piątek miesiąca

• Brzezina, Chojnowo, Łęcze, Nowinka, Pogrodzie, Przybyłowo, Święty Kamień, Wodynia, Pagórki, Tolkmicko ul. Zakopiańska, Owocowa, Dzika, Królewiecka- Wywóz w każdy Wtorek miesiąca

• Miasto Tolkmicko (z wyłączeniem ulic: Zakopiańskiej, Owocowej, Dzikiej, Królewieckiej) -Wywóz w każdy Poniedziałek miesiąca

Wywóz odpadów zebranych w sposób selektywny- jeden raz w miesiącu

z terenu Gminy i Miasta Tolkmicko

• Miasto Tolkmicko, Bogdaniec, Janówek, Kikoły, Pęklewo, Połoniny, Wysoki Bór, Ostrogóra – Wywóz w każdy ostatni Wtorek miesiąca

• Brzezina, Chojnowo, Łęcze, Nowinka, Pagórki, Pogrodzie, Przybyłowo, Święty Kamień, Wodynia, Kamionek Wielki, Rangóry, Nadbrzeże – Wywóz w każdy drugi Wtorek miesiąca

• Kadyny, Suchacz – Wywóz w każdą drugą środę miesiąca

W okresie miesięcy czerwiec- lipiec- sierpień odbiór tworzyw sztucznych odbywać się będzie:

• Miasto Tolkmicko, Bogdaniec, Janówek, Kikoły, Pęklewo, Połoniny, Wysoki Bór, Ostrogóra – Wywóz w każdy ostatni Wtorek miesiąca+ drugi czwartek miesiąca

• Brzezina, Chojnowo, Łęcze, Nowinka, Pagórki, Pogrodzie, Przybyłowo, Święty Kamień, Wodynia, Kamionek Wielki, Rangóry, Nadbrzeże – Wywóz w każdy drugi Wtorek miesiąca + ostatni czwartek miesiąca

• Kadyny, Suchacz– Wywóz w każdą drugą środę miesiąca + ostatni czwartek miesiąca


Odpady zielone, ulegające biodegradacji z uwzględnieniem bioodpadów na terenie całej Gminy i Miasta Tolkmicko odbywać się będzie:

• w okresie od 1 kwietnia do 30 października – w każdy wtorek miesiąca,

• w okresie od 1 listopada do 30 marca - w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca.

POPIÓŁ

• Odbiór odpadów- inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popiół) o kodzie 20 01 99 odbywać się będzie w okresie grzewczym tj. od 1 października do 30 kwietnia z pojemników zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Tolkmicko oraz kontenerów ustawionych na terenie Miasta i Gminy Tolkmicko w każdą sobotę miesiąca.

• Odbiór odpadów- inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popiół) o kodzie 20 01 99 odbywać się będzie w okresie tj. od 1 maja do 30 września z pojemników zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Tolkmicko jeden raz w miesiącu w każdą drugą sobotę miesiąca.

CMENTARZE

• Odbiór odpadów – inne nie ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 03 odbywać się będzie jeden raz w miesiącu w każdą trzecią sobotę miesiąca.


Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Warmii i Mazur