Data publikacji: 2024-02-01, 8:24

Ilość wyświetleń: 206

Bezpłatna rehabilitacja lecznicza w centrum rehabilitacji rolników KRUS


Odsłuchaj

Powrót

Na rehabilitację leczniczą realizowaną za pośrednictwem KRUS kierowane są osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników, które:

- cierpią na schorzenia związane z układem ruchu lub mają problemy z układem krążenia,

- uległy wpadkowi przy pracy,

- z powodów zdrowotnych są zagrożone utratą zdolności do wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym,

- zostały uznane okresowo za całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokujące odzyskanie tej zdolności w wyniku leczenia i rehabilitacji.


Aby skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji, organizowanej przez KRUS, trzeba spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:

➢ podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,

➢ podlegać ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą (przy czym okres ten nie jest wymagany, gdy osoba uległa wypadkowi przy pracy rolniczej),

➢ mieć ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy przy zachowaniu zdolności do samodzielnej egzystencji.


Na rehabilitację leczniczą Kasa może kierować również osoby uprawnione do emerytury rolniczej. Rehabilitacja organizowana jest w formie 21 - dniowych turnusów, podczas których wykorzystywana jest nowoczesna baza zabiegowa i zapewniona całodobowa opieka wykwalifikowanej kadry medycznej. Pobyt na turnusie (w tym: zakwaterowanie, wyżywienie i zabiegi) dla rolnika i rolnika-seniora jest bezpłatny.

Załączniki:

1. List intencyjny.pdf
list intencyjny
2. plakat vol.4.pdf
plakat
3. wniosek_o_rehabilitacje_lecznicza_turnus_regeneracyjny_2023 (1).pdf
wniosek o rehabilitacje
Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Warmii i Mazur