Data publikacji: 2024-02-13, 12:59

Ilość wyświetleń: 217

Zwrot podatku akcyzowego w 2024 roku


Odsłuchaj

Powrót

Zwrot podatku akcyzowego w 2024 roku

UWAGA! W 2024 ROKU OBOWIĄZUJE NOWY WZÓR WNIOSKU

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest jedną z form wsparcia dla rolników.

Producent rolny, który chce uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej składa wniosek o zwrot podatku do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

O dotacje można ubiegać się w terminach :

  • od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Limit zwrotu podatku w 2024 r. wynosi:

  • 160,60 zł * ilość ha użytków rolnych
  • 5,84 zł * średnia roczna liczba świń
  • 58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

Dotacje będą wypłacane w terminach:

1 - 30 kwietnia 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Faktury / kopie faktur za okres od 1 sierpnia 2023 do 31 stycznia 2024 roku (w przypadku składana wniosku w I terminie) lub za okres od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 roku (w przypadku składania wniosku w II terminie);
  2. Listę faktur;
  3. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie;
  4. Dokument zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, świń, koni, owiec lub kóz, będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada - wydany przez kierownika Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
  5. Inne oświadczenia jeśli są wymagane (np. w przypadku dzierżawy/użytkowania gruntów).

WNIOSEK ORAZ ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Warmii i Mazur