Data publikacji: 2022-01-11, 8:50

Ilość wyświetleń: 158

Świadczenie wychowawcze 500+, rodzinny kapitał opiekuńczy


Odsłuchaj

Powrót

przedstawiamy Państwu ulotki dotyczące  Świadczenia wychowawczego 500+ oraz rodzinnego kapitału opiekuńczego 

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Od 2022 r. aby otrzymać świadczenie wychowawcze musisz złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek:

SW-R – jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka,

SW-O – jeśli sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem albo jesteś opiekunem prawnym, albo opiekunem faktycznym,

SW-D – jeśli jesteś dyrektorem: placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej.

Wnioski o świadczenie wychowawcze możesz złożyć tylko elektronicznie. Wszystkie wnioski (SW-R, SW-O, SW-D) możesz złożyć przez PUE ZUS.

Załączniki:

1. RKO -ulotka dla osób które przyjęly dziecko na wychowanie.pdf
RKO -ulotka dla osób które przyjęly dziecko na wychowanie.pdf
2. RKO - ulotka.pdf
RKO - ulotka.pdf
3. śwaidczenie 500+ -ulotka dla opiekunów prawnych.pdf
śwaidczenie 500+ -ulotka dla opiekunów prawnych.pdf
4. świadczenie 500+ -ulotka.pdf
świadczenie 500+ -ulotka.pdf
Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Warmii i Mazur