Data publikacji: 2024-03-01, 8:41

Ilość wyświetleń: 864

Przyjmowanie zgłoszeń o zwierzętach z terenu Miasta i Gminy w Tolkmicku


Odsłuchaj

Powrót

Odławianie na terenie Gminy Tolkmicko bezdomnych zwierząt, co do których nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały, będzie miało charakter stały, w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń z terenu Gminy Tolkmicko o błąkających się bezdomnych zwierzętach, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Czynności związane ze stałym odławianiem bezdomnych zwierząt, podejmowane będą po dokonaniu zgłoszenia do Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku - 618 22 50 / 231 61 21 lub do pracownika urzędu - 506 195 880. Zwierzę w ciągu 24 godzin ( czas 24 godzin to poszukiwania właściciela przez media społecznościowe ), odbierane będzie przez Schronisko w Tczewie gdzie zostanie im zapewniona opieka i utrzymanie przez okres umożliwiający odnalezienie właściciela lub znalezienie nowych opiekunów.

Czynności w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt , podejmowane będą po dokonaniu zgłoszenia do Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku - 618 22 50 / 231 61 21 lub do pracownika urzędu - 506 195 880, a przewiezienie zwierzęcia z miejsca zdarzenia drogowego do Ośrodka zapewnia - Ośrodek Jelonki.

Koty wolno żyjące, bytujące na terenie Gminy Tolkmicko są elementem ekosystemu, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (szczurów, myszy). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia.


Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Warmii i Mazur