Tolkmicko w obiektywie

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Elblągu ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2021 roku
na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Elblągu, ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg.

Nabór wniosków trwa do dnia 15.04.2021 r. -  do godziny 15.00

Uprawnieni wnioskodawcy:

 • Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych w szczególności:
  • osoby fizyczne,
  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • osoby prawne,
  • przedsiębiorcy,
 • Jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Dla uprawnionych wnioskodawców dotacja celowa może być udzielona w wysokości 30 % koszów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 8.000 zł brutto, z wyłączeniem kosztów robocizny oraz wszelkich elementów wykorzystywanych w celu technologicznego podłączenia urządzenia. Wyłączenie kosztów robocizny nie dotyczy demontażu wyrobów zawierających azbest.

Wysokość przyznawanej dotacji wynosi:

 • 30 % kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 2.000 zł brutto w przypadku dofinansowania budowy oczyszczalni ścieków;
 • 30 % kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 3.000 zł brutto w przypadku zmiany lub zakupu kotła z zastosowaniem opału stanowiącego odnawialne źródło energii.

Zadania kwalifikujące się do dofinansowania to m.in. przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Informacji udziela Karina Licznerska, Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 552394931.

 

Szczegółowe ogłoszenie o naborze wniosków, regulamin oraz wniosek do pobrania znajdują się na stronie: www.powiat.elblag.pl/ Ochrona środowiska/ Dotacje celowe z budżetu powiatu elbląskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Odsłony: 571 Utworzono: 14 kwiecień 2021
Tagged Under

Usługi Publiczne

Tolkmicko Port On-line

Aktualna temperatura

0.38 °C

Data pomiaru:
Nov 30 06:54:03

Kontakt i Informacje na stronę:

tel: 55 231 61 21 (w.46).
tel: 55 612 91 71
tel: 55 230 46 82
fax: 55 231 61 27
Deklaracja Dostępności