Tolkmicko w obiektywie

Ogłoszenia

Odsłony: 419 Utworzono: 30 marzec 2021

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocy i  dniem ustawowo wolnym od pracy przypadającym na dzień 5 kwietnia 2021 roku ( poniedziałek)  informujemy, że odbiór odpadów  z tego dnia zostanie zrealizowany 3 kwietnia 2021 roku  (sobota)

 

Odsłony: 360 Utworzono: 29 marzec 2021

Z uwagi na obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i wprowadzone na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego obostrzenia powodujące brak możliwości bezpośredniej obsługi interesantów w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, zwracamy się z prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu na terenie Państwa Gminy informacji o świadczeniu przedmiotowych usług za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

W załączeniu przesyłam harmonogram Radców prawnych i adwokatów świadczących zdalnie na terenie Powiatu Elbląskiego nieodpłatną pomoc prawną, a także otrzymane z Ministerstwa Sprawiedliwości informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Harmonogram dyżurów

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Informacja MS

Odsłony: 534 Utworzono: 12 marzec 2021

Od 20 lutego 2021 roku nastąpiła zmiana w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i ZAPŁACISZ DODATKOWO.

Jeżeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia nie zapłacisz podatku lub opłaty za gospodarowanie odpadami będziesz ukarany przez Urząd Skarbowy :

  • opłatą manipulacyjną w wysokości 100 ZŁOTYCH (oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego
  • wydatkami egzekucyjnymi
  • opłatą egzekucyjną od wyegzekwowanych lub zapłaconych środków pieniężnych Urzędowi (w wysokości 5% lub 10%)
  • opłatą za czynności egzekucyjne

Jeżeli NIE ZAWIADOMISZ Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby firmy, zostanie nałożona na Ciebie kara pieniężna (art. 168d § 3 pkt 1 upea) do wysokości 3.800 zł (art. 168d § 1 upea).
Symulacja kosztów egzekucyjnych, które zostaną pobrane przez urząd skarbowy w przypadku braku zapłaty kwoty z upomnienia.


Kwota dochodzonej zaległości podatkowej 20,00 zł + 11,60 zł koszty upomnienia
Razem do zapłaty wierzycielowi 31,60 zł


W przypadku ściągnięcia przymusowego przez urząd skarbowy:

  • dla wierzyciela 31,60 zł zaległy podatek i koszty upomnienia
  • dla urzędu skarbowego 100,00 zł opłata manipulacyjna
  • dla urzędu skarbowego 3,16 zł opłata egzekucyjna
  • dla urzędu skarbowego 34,00 zł opłaty pocztowe (średnio 4 przesyłki polecone ZPO)

Razem dla urzędu skarbowego w przypadku przymusowego ściągnięcia 168,76 złotych.

Odsłony: 2007 Utworzono: 09 marzec 2021

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Odsłony: 443 Utworzono: 12 marzec 2021

POZ TOL-VITA informuje, że mieszkańcy Gminy Tolkmicko, urodzeni w roku 1952, którzy chcą skorzystać ze szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 mogą zgłaszać się do przychodni

Odsłony: 490 Utworzono: 05 marzec 2021

Nasz region otrzymał dodatkową pulę 10 tysięcy szczepionek firmy AstraZeneca. Preparat zostanie podany osobom z rocznika 1952, co pozwoli na przyspieszenie procesu szczepienia populacyjnego mieszkańców naszego województwa.

Rejestracja osób w wieku 69 lat odbywa się wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny z wybranym szpitalem węzłowym, w którym odbędzie się szczepienie. Lista szpitali z adresami i telefonami została udostępniona na stronach internetowych: Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

 Kliknij poniżej czytaj więcej

Odsłony: 1040 Utworzono: 11 marzec 2021

Specjalne wyjazdowe punkty szczepień dotrą do pacjentów którzy, ze względu na stan zdrowia, nie mogą przyjąć szczepionki w punkcie stacjonarnym. W naszym regionie 11 dodatkowych punktów uzupełni sieć populacyjnych punktów szczepień, które zadeklarowały możliwość podania preparatu również w domu pacjenta.

 Wyjazdowe punkty szczepień są dodatkowym wsparciem dla populacyjnych punktów, które zgłaszając się do Narodowego Programu Szczepień, potwierdziły, że są gotowe do mobilnego szczepienia pacjentów w domach.

Odsłony: 468 Utworzono: 23 luty 2021

Szanowni Państwo,

LUX MED jeden z największych od lat realizatorów Programu Profilaktyki Raka Piersi w ślad za ogólnopolską kampanią promocyjną Ministerstwa Zdrowia pn. Planuję Długie Życie zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne.

W mammografii finansowanej przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi można wziąć udział niezależnie od miejsca zamieszkania i bez skierowania lekarskiego.

Do badania uprawnione są Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie były leczone z powodu raka piersi a także:

 

  • nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
  • lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie do dyspozycji Pań w miejscowości:

Tolkmicko – 20 kwietnia 2021 w godzinach od 8.00 do 11.00 przy Domu Strażaka, ul. Świętojańska

 

W 2021 roku po raz pierwszy z badania w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi mogą skorzystać Panie z rocznika 1971. Zachęcamy, aby nie zwlekały z decyzją o realizacji badań. Systematyczność w przestrzeganiu terminów kolejnych badań mammograficznych pozwala na wykrycie potencjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby, pozwalając rozpocząć natychmiastowe i skuteczne leczenie, które daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia.

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty.  Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.

Informujemy, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań oraz personelu medycznego badania są wykonywane z zachowaniem wszelkich przewidzianych prawem i wewnętrznymi procedurami LUX MED środków ostrożności w zakresie zarówno wyposażenia techników w niezbędne środki ochrony osobistej, jak i procedur dezynfekcji pracowni i aparatury diagnostycznej oraz obsługi pacjenta.

W pracowni mogą jednocześnie przebywać tylko trzy Panie,  co zapewnia możliwość utrzymania niezbędnego dystansu.  Przed badaniem pracownicy medyczni mierzą Paniom temperaturę i proszą o wypełnienie ankiety. Do dyspozycji Pań są także środki do dezynfekcji rąk. Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie dla podjętych środków ochrony oraz o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej lub przyłbicy, a także w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

Pozdrawiam,

Anna Niemirska

Specjalista ds. Marketingu i PR

Odsłony: 338 Utworzono: 11 marzec 2021

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA TOLKMICKO

82-340 Tolkmicko

ul. Plac Wolności 3,

ZAPYTANIE OFERTOWE

o zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 zł

na Opracowanie projektu zmiennego posiadanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla obiektów: oczyszczalni ścieków przy ul. Do Wałów w Tolkmicku w zakresie przebudowy oczyszczalni ścieków wraz z obiektami gospodarki osadem nadmiernym oraz przebudowy przepompowni ścieków przy ul. Morskiej w Tolkmicku, wraz z uzyskaniem wymaganymi prawem: sprawdzeń, uzgodnień, pozwoleń na budowę/zgłoszeń dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja układu technologicznego oczyszczalni ścieków z zakresie zmniejszenia energochłonności - produkcji energii elektrycznej i cieplnej z biogazu na potrzeby własne dla zadań: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z obiektami gospodarki osadem nadmiernym i budową bioelektrowni oraz Przebudowa przepompowni ścieków"

Numer sprawy: PFU.271.3.1.2021

ZATWIERDZAM:

/-/ Magdalena Dalman

- Burmistrz Tolkmicka

Tolkmicko, 19 lutego 2021 roku

 

 

 

Odsłony: 417 Utworzono: 19 luty 2021

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo – rusza kampania informacyjno-edukacyjna dla klientów ZUS

Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część klientów w dalszym ciągu decyduje, aby wypłaty z ZUS otrzymywać w gotówce. Jak wskazują badania przeprowadzone przez ZUS wśród tych osób, taka decyzja wynika w dużej mierze z braku wiedzy o tym jak korzystać z rachunku bankowego, a szczególnie z bankowości elektronicznej. Dzięki kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” chcemy upowszechnić wśród seniorów wiedzę na temat korzyści, jakie daje konto w banku i jak bezpiecznie z niego korzystać.

Odsłony: 347 Utworzono: 11 marzec 2021

Odbiór odpadów wielkogabarytowych w dniach od 1 do 2 marca 2021 roku odbędzie się
z miejscowości:

Tolkmicko

 

W dniach od 2 do 4 marca 2021 roku odbędzie się z miejscowości:

Brzezina, Chojnowo, Łęcze, Nowinka, Pagórki, Pogrodzie, Przybyłowo, Święty Kamień, Wodynia

 

W dniach od 4 marca do 5 marca 2021 roku  odbędzie się z miejscowości:

Bogdaniec, Janówek, Kadyny , Kamionek Wielki, Kikoły, Nadbrzeże, Pęklewo, Połoniny, Rangóry, Suchacz, Wysoki Bór, Ostrogóra

 

Wszystkie odpady powinny być wystawione do godziny 6:00 w dniu wywozu!

Odsłony: 560 Utworzono: 11 luty 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpocznie się na terenie całej Polski od 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24:00.

Udział w spisie jest obowiązkowy.

Odsłony: 552 Utworzono: 09 marzec 2021

Komunikat Centralnego Biura Spisowego

 

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

 

 

Dyrektor Centralnego Biura Spisowego

               

                                                                                                                                                    /-/ Janusz Dygaszewicz

Odsłony: 399 Utworzono: 10 luty 2021

Usługi Publiczne

Tolkmicko Port On-line

Aktualna temperatura

12.19 °C

Data pomiaru:
Sep 22 09:42:04

Kontakt i Informacje na stronę:

tel: 55 231 61 21 (w.46).
tel: 55 612 91 71
tel: 55 230 46 82
fax: 55 231 61 27
Deklaracja Dostępności